Op pad met regels en protocol

Hoewel we weten dat veel van onze vakantiegasten inmiddels zijn of binnenkort worden gevaccineerd willen we u laten weten dat we ons nog steeds houden aan de maatregelen die de overheid ons adviseert en oplegt.

Onze stichting denkt in mogelijkheden, niet in beperkingen. We gaan daarom zo prettig mogelijk en zo normaal mogelijk op pad maar respecteren daarbij de regels zo lang als dat nodig is en/of opgelegd is door de overheid.

We hebben de regels voor de gasten en vrijwilligers van Goeie Reis! vastgelegd in een protocol dat u onderstaand kunt inzien. 

Bij het protocol hoort ook een gezondheidsverklaring die ingevuld moet worden als u aan een reis of dagtocht deel gaat nemen. Voordat u op pad gaat ontvangt u van ons een gezondheidsverklaring als dat nog nodig is.

Voor vragen kunt u altijd terecht bij Goeie Reis! op 06 304 44 004 of een berichtje aan info@goeie-reis.nl

PROTOCOL COVID-19

VAKANTIES EN DAGTOCHTEN BIJ STICHTING GOEIE REIS!
(Versie maart 2021)

Dit protocol is opgesteld door Stichting Goeie Reis! samen met vrijwilligers uit de zorg, werkzaam in ziekenhuis, zorginstellingen en thuiszorg. Het bestuur heeft kennis genomen en goedkeuring gegeven aan dit protocol op 24 juni 2020. Wij handelen binnen de kaders van het kabinetsbeleid en adviezen van het RIVM. Stichting Goeie Reis! wil de reizen en dagtochten voor haar gasten en vrijwilligers zo goed, veilig en verantwoord mogelijk uitvoeren. Dit protocol kan worden aangepast naar aanleiding van ervaringen uit de praktijk en nieuwe inzichten of besluiten vanuit de Rijksoverheid. Het is een levend document.

1. Algemene hygiëne maatregelen voor gasten en vrijwilligers

  • Was regelmatig uw handen, 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft gesnoten, natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest.
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elle boog
  • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg
  • Schud geen handen

Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? Blijf thuis. Ziek uit. Indien u klachten heeft kunnen wij u ter bescherming van onze andere gasten niet laten deelnemen aan de reis of dagtocht.

Maximaal 24 uur vóór vertrek vullen alle reizigers een gezondheidsverklaring in en tekent iedereen ervoor dat deelname voor eigen verantwoording en voor eigen risico is. We houden 1,5 meter afstand van anderen in de hotels, restaurants, op straat en tijdens de excursies. Enige uitzondering hierop is tijdens het vervoer in de busjes, daarvoor hanteren we de onderstaande maatregelen.

2. Maatregelen voor gasten en vrijwilligers tijdens het vervoer

Onze reizen en dagtochten worden uitgevoerd in kleine (vaste) gezelschappen.

We vervoeren onze gasten in 9-persoons(lift)bussen. De middelste stoelen van de bank in de bus worden vrij gehouden. Het dragen van een niet-medisch mondkapje is in de bus verplicht. Af en toe zetten we een auto in om onze gasten te vervoeren. Wij adviseren ook in de auto een mondkapje te dragen, in overleg met de chauffeur en eventuele andere passagiers kan worden besloten om in de auto geen mondkapje te dragen.

De busjes worden vooraf en na in- en uitstappen gereinigd met desinfectiespray, dat doet de chauffeur. De contactpunten in het voertuig (denk aan deurgreep, armleuning, veiligheidsgordel, en handgreep) worden extra schoongemaakt. Tijdens elke rit, en tussen ritten door, wordt er in het voertuig zoveel mogelijk geventileerd.

Wij handhaven zoveel mogelijk hygiëne maatregelen, dat betekent voor u dat de chauffeur ervoor zorgt dat uw bagage in de bus komt, hij/zij reinigt koffers/tassen en hulpmiddelen voordat hij/zij deze in de bus zet.

De reiziger stapt zoveel mogelijk zelfstandig (met mogelijke aanwijzingen) in en maakt ook (indien mogelijk) zelf de veiligheidsgordel vast
Wanneer de reiziger hulp nodig heeft bij in- en uitstappen zal de verpleegkundige/begeleidende vrijwilliger zoveel mogelijk helpen.

Voor rolstoelvervoer gelden voor de chauffeur de volgende aanvullende richtlijnen:

  • Raak alleen de rolstoel en het vastzetsysteem aan
  • Maak de handrem van de rolstoel en andere zaken die aangeraakt moeten worden van de rolstoel eerst schoon
  • Blijf zoveel mogelijk achter de reiziger (houd afstand, op de rolstoellift)
  • Draag uw mondkapje!

De chauffeur, de zorgvrijwilliger en de reiziger dragen in de bus altijd minimaal een niet-medisch mondkapje.

3. Extra maatregelen en bijzonderheden
Wanneer u inmiddels bent gevaccineerd gaat u nog steeds mee op eigen risico/verantwoordelijkheid. Wij vragen u vriendelijk doch dringend om alle regels van ons protocol in acht te nemen omdat het zeer waarschijnlijk is dat u nog wel het virus over kunt dragen, ook al bent u gevaccineerd.

Wanneer gasten vanuit een zorginstelling meegaan wordt door de gast (of door zijn/haar familie) vooraf toestemming gevraagd aan de instelling en worden onze maatregelen met hen besproken. De instelling ondertekent ook het gezondheidsformulier in zo’n geval mee. Bij aanvang van de reis of dagtocht wordt door Goeie Reis! gevraagd of de gast corona gerelateerde klachten heeft (conform de richtlijnen van het RIVM) Er wordt door de gast een formulier ondertekend. Bij Klachten kan de reiziger niet mee op reis. Dit geldt ook voor de vrijwilligers die mee gaan.

Wanneer vrijwilligers van Goeie Reis! twijfels hebben of een reiziger wel klachtenvrij is, beslist de vrijwilliger van Goeie Reis! of de gast wel of niet mee kan.
Als we corona gerelateerde klachten bemerken tijdens de reis zullen we alert reageren en maatregelen nemen. Gasten wordt verzocht om twijfelachtige klachten dit zo snel mogelijk met de (zorg)vrijwilligers te bespreken.

Indien de gast medische of persoonlijke zorg nodig heeft is het niet nodig om een mondkapje te dragen. De zorgvrijwilliger draagt handschoenen en een medisch mondkapje. In overleg kan/mag anders beslist worden.

We maken zoveel mogelijk gebruik van de toilet op de eigen hotelkamer.

We stimuleren en herinneren onze gasten om handen te wassen.

Bij aankomst op de vakantiebestemming handelen we volgens de regels en protocollen van het hotel, de boot, het museum of anders waar we te gast zijn.

Als we een rolstoel duwen overleggen we met de gast of het wenselijk is om een (niet medisch)mondkapje te dragen.